Kommunikatsioon

Selgelt sõnastatud väärtused ja läbimõeldud kommunikatsioon aitavad organisatsioonidel areneda õiges suunas. Me oleme strateegilise kommunikatsiooni eksperdid ja töötame eelkõige pikaajaliste eesmärkide nimel.

Teenused

Kaasamine ja võrgustike ehitamine. Oleme orienteeritud sõnumite ühtlustamisele ja kogukondi/osapooli ühendavale kommunikatsioonile. Loome sildu ja ehitame koostöösuhteid, sest nii on tulemused mõjusamad. Valdame hästi kaasamispraktikaid ja erinevaid modereerimise tehnikaid. Aitame võimestada ja märgata ühisosi, luua võrgustikke ning edendada usalduslikke suhete loomist. Usume, et tõhus kaasamine aitab vähendada elanikkonna hirme ja suurendada mõistmist. 

Sisekommunikatsioon. Töötajate joondamine strateegia taha loob efektiivsuse, motivatsiooni leidlikeks lahendusteks ja kasumlikkuse kasvu. Oma inimesed on esimesed brändisaadikud ja ettevõtte põhisõnumite kandjad. Aitame luua selgeid sõnumeid ja viia need meeskonda. 

Meediasuhted. Meie eksperdid omavad tugevat meediasuhtluse pagasit ja kontakte ning meil on tihe koostöö Eesti meediamajadega. Tänu sellele suudame avalikkuses tõstatada ja nähtavamaks muuta olulisi teemasid ning algatada mõjusaid debatte. Oleme üles ehitanud üleilmse kontaktvõrgustiku kommunikatsiooniagentuuridest, kellega koos haldame kampaaniaid globaalselt. 

Kriisikommunikatsioon. Akkadiani nõustajad omavad laiapõhjalist kogemust kriisikommunikatsiooni juhtimisel ja strateegilise töö planeerimisel kriiside vältel.

Visuaalne kommunikatsioon. Inimeste tähelepanu pälvimine infokülluses nõuab selgeid sõnumeid ja head visuaali. Tänapäeva kommunikatsioon on suuresti visuaalne. Meie meeskonnas on nii stsenaristika ja dokumentalistika teadmistega eksperte, disainereid kui ka sotsiaalmeedia strateeg. 

Venekeelne kommunikatsioon. Lisaks eesti- ja ingliskeele pädevusele toetame kliente ka venekeelse kommunikatsiooni korraldamisel. Vene keelt emakeelena rääkiva konsultandi kaasamine toetab sõnumite jõudmist ka Eestis elava venekeelse elanikkonnani. On oluline hoida ühes inforuumis kõiki Eesti elanikke, olenemata nende kodusest keelest ja kultuuriruumist. Näeme, et eriti oluline on see tänases geopoliitilises olukorras. 

Rahvusvaheline koostöö. Eesti seni üks suurim rahvusvaheline kommunikatsiooniprojekt, EASi e-residentsuse programmi kommunikatsioon välisturgudel, on Akkadiani eest vedada. Lisaks oleme nõustanud Rail Baltica, Invest in Estonia ning Work in Estonia kommunikatsiooni. Oleme toetanud ettevõtteid sisenemisel EL turule. See tähendab, et orienteerume hästi rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.