Pakume välist pilku, küsime raskeid küsimusi, valmistame ette tegevuskava ning aitame muutusi ellu viia – olgu selleks efektiivsuse leidmine, uuele turule sisenemine või väärtuspakkumise sõnastamine.

Töötame nii era- kui ka avalikus sektoris.

Usume, et pikaajalise edukuse taga seisab strateegia, mis põhineb Sinu ettevõtte tugevustel. Et need punktid üles leida, analüüsime kõigepealt turge, konkurente ja sihtrühmade ootusi. Väärtuse kasvatamine üksi võib olla keeruline. Leiame vajadusel Sulle ka koostööpartnerid, kellega koos on tõhusam oma eesmärke saavutada. Koos välja töötatud strateegia elluviimine põhineb mõõdetavatel tulemustel, mis aitavad Sul oma edukust pidevalt hinnata ja uue olukorraga kohaneda. 

Äristrateegia väljatöötamine ja elluviimine

Vahel tundub, et inimesed töötavad organisatsioonis erinevate prioriteetide suunas ja fookus ei ole paigas. Selle põhjuseks võib olla, et strateegia pole teostatav, selge või piisavalt hästi kommunikeeritud. Aitame Sul olulisemad vajadused välja sõeluda ja uued eesmärgid konkreetseks muuta ehk sõnastada strateegia ja luua teekaardi.

Uutele turgudele sisenemine

Strateegiliste otsuste langetamiseks on vaja tunda sihtturge, sealseid eripärasid, võimalusi ja riske. Turuanalüüside ja -uuringutega aitame Sul luua selgemat pilti, kuidas uutele turgudele siseneda. Aitame leida kohalikke koostööpartnereid, luua Go-to-Market plaani, müügistrateegiat ja neidka ellu viia (B2C, B2B, B2G).

Uute toodete ja teenuste arendamine ning lansseerimine

Kui su äritulemused sind ei rahulda, kasv on aeglustunud ja tundub, et tooted ja teenused ei vasta enam sinu potentsiaalsete klientide ootustele, siis on aeg analüüsida ettevõtte ärimudelit, tooteportfelli ja väärtuspakkumist. Aitame leida selleks tulusaima viisi ja seame sobivad mõõdikud tulemuste hindamiseks.

Muudatuste juhtimine ja innovatsioon

Edu ja kasvu osaliseks saavad organisatsioonid, kes suudavad muutustega toime tulla ning vajadusel neid esile kutsuda. Olgu selleks muutuseks organisatsioonide liitumine, rebrändimine, liikmete vahetumine või midagi muud. Aitame leida lahendusi  sobivate meetoditega, nt teenuse disain, katsetamine, käitumuslik mõjutamine või kaasavad arutelud.

Toetame uue praktika juurutamist koolituste ja kommunikatsiooni abil.

Ühinemised ja ülevõtmised

Ühinemised ja ülevõtmised on võimsad strateegilised sammud, mis ei juhtu iga päev ning vajavad põhjalikku planeerimist. Meie ärinõustajad aitavad Sul realiseerida mitme organisatsiooni liitumisest tekkivaid sünergiaid. Aitame välja töötada uue organisatsiooni väärtuspakkumise, seda kandvad sõnumid ning viia need toodete, teenuste, turunduse ja kommunikatsiooni kaudu klientideni.

Sihtrühma uuringud

Kliendid ja teenuste/toodete kasutajad on organisatsiooni kõige olulisem vara. Nende vajaduste mõistmine on eduka strateegia ja äriarenduse võti. Meie konsultandid aitavad just Sinu väljakutsetele sobivate meetoditega tundma õppida Sinu sihtgruppe, nende käitumist ja soove.

Meeskond